Hrajeme na rovinu

Hazard

Co to vůbec znamená slovo hazard? Pochází nejspíše z arabštiny, kde “az-zahr” znamená kostky.

Hry jsou komplexní fenomén. Hra je vyjádřením lidské přirozenosti soutěživosti, která je  základní složkou lidských vztahů.. Hra má také mnoho společného s touhou vítězit a dokázat si vlastní převahu. Člověk touží po pozornosti, touží být ve vážnosti, být první, jinými slovy touží dosáhnout vítězství a vychutnávat je. Vyjádření hravosti formou konkrétní hry vždy vyžaduje odměnu: bud symbolickou v podobě uznání skupiny, nebo materiální v podobě žetonu, výhry nebo peněžité částky. Hry jsou tudíž v těsném vztahu se sociálními, politickými a náboženskými charakteristikami dané kultury a symbolickou reprezentací jejích základních cílů a hodnot.   Hry jsou živým vyjádřením všech lidských vášní. Pravidla her a jejich rituály, jež se často zdají neměnné nebo dokonce běžné, jsou dokonalou zástěrkou pro úzkost, touhu nebo přání, které v běžném životě potlačujeme a které mohou být v určitém okamžiku a na určitém místě promítnuty do hry.   Druhým aspektem hry je pomsta na životě. Chudší hráč, který ve hře porazí mnohem bohatšího, pociťuje značnou satisfakci. Určité třídní rozdíly ve skutečnosti nemizí, ale jsou na okamžik zapomenuty a člověk se samozřejmě snaží svůj triumf opakovat. Pokud to vyjde… náhodou.   Skutečně, náhoda je jedním z mála prvků, které mohou ještě přinést společnosti s pevně zakotvenými společenskými rozdíly něco neočekávaného. I to může být jeden z aspektů, proč si chtít zahrát, proč to nezkusit …a  jak říkají hokejisté: výhru zajistí trio Jágr, štěstí a náhoda … :-)